count upon sb's help

  1. Verb birinin yardımına güvenmek