credit bill

  1. kredi üzerine çekilen poliçe
senet üzerine kredi
devlet tahvili
karşılıksız emre yazılı senet
kredi mektubu
karşılıksız emre yazılı senet di katmerli imtiyazlı hisse senedi
devlet tahvili çıkarma
devlet tahvili çıkarmak Verb