cross bill

  1. karşı dava
  2. (Br) davalının davacıya karşı dava ile ilgili şikâyetini bildiren dilekçe
  3. ceza hukukunda bir davada davacı durumunda bulunan bir kimsenin bir başka davada davalı olduğu ithamname
  4. senet mukabili verilen poliçe veya emre yazılı senet
çaprazgaga
(Loxia curvicrosta): çapraz gagalı ispinoz kuşu. Noun