crucial test

  1. kararla sonuçlanacak sınama
  2. Noun ateş tecrübesi
  3. liyakatini gösterme