curiosity

 1. Noun merak, tecessüs.
  out of curiosity: merak/tecessüs saikasiyle/nedeniyle.
  She did it out of curiosity.

  arouse/raise/whet one's curiosity: merak uyandırmak, dikkati çekmek.
  satisfy one's curiosity: merakını gidermek/tatmin etmek.
 2. Noun acayiplik, gariplik, garabet.
 3. Noun ilginç/nadir/garip/dikkati çeken şey, tuhaf/acayip şey.
  curiosity shop: hediyelik eşya dükkânı.
 4. Noun dikkat, itina, titizlik, müşkülpesentlik.
meraktan çatlamak Verb
sırf merak saikiyle
...'in ilgisini çekmek Verb
tecessüs
antikacı dükkânı
antika değeri
antikacı