currency bill

  1. döviz senedi
  2. yabancı para ile düzenlenmiş kambiyo senedi
  3. yabancı para ile düzenlenmiş poliçe
  4. yabancı poliçe
yabancı para
bir senedin düzenleme tarihi ile vadesi arasındaki süre
bir senedi para gibi kabul etmek Verb
senedi tedavüle çıkarmak Verb