cut prices to the minimum

  1. Verb fiyatları kırabileceği kadar kırmak
  2. Verb fiyatı kırılabileceği kadar kırmak