dag

  1. Noun (elbise veya kumaşın) kenar süsü, işleme.
  2. Noun kiznek, keçeleşmiş veya hayvan gübresi ile kaplanmış yün.
mountainous Adjective
stigma
heap
height
mount
mound
mountain Noun, Geography
mountain retreat
shepherd's tea Noun, Botany
mountain tea Noun, Botany
ironwort Noun, Botany
strawberry tree Noun, Plant Species
dotterel Noun, Animal Species
hillside
the lower slopes of a mountain
chalet Noun, Architecture
montain hut Noun, Architecture
mountain pass
in enormous quantities
mountainous Adjective
tall and strong
(like a mountain) huge
mountain sickness
mountain climate
chough Noun, Animal Species
mountain slide
chamois
mountain goat Noun, Animal Species
ibex Noun, Animal Species
Mountbatten pink Adjective
mountain guide
mountain range
mountain chain
saddle
bluebell Noun, Botany
baby's breath Noun, Botany
grape hyacinth Noun, Botany
mountain resort Noun
mountain railway
roller coaster
shoulder
mountain centre (center)

Çevresindeki arâziye göre büyük bir çıkıntı ... toprak veya kaya kütlesi
Kızgın demirle ... işâret, nişan