1. İsim (elbise veya kumaşın) kenar süsü, işleme.
  2. İsim kiznek, keçeleşmiş veya hayvan gübresi ile kaplanmış yün.
mountainous Sıfat
stigma
heap
height
mount
mound
mountain İsim, Coğrafya
mountain retreat
dotterel İsim, Hayvan Türleri
shepherd's tea İsim, Botanik
mountain tea İsim, Botanik
ironwort İsim, Botanik
strawberry tree İsim, Bitki Türleri
hillside
the lower slopes of a mountain
chalet İsim, Mimarlık
montain hut İsim, Mimarlık
mountain pass
in enormous quantities
mountainous Sıfat
tall and strong
(like a mountain) huge
mountain sickness
mountain climate
chough İsim, Hayvan Türleri
mountain slide
chamois
mountain goat İsim, Hayvan Türleri
ibex İsim, Hayvan Türleri
Mountbatten pink Sıfat
mountain guide
saddle
mountain range
mountain chain
bluebell İsim, Botanik
baby's breath İsim, Botanik
grape hyacinth İsim, Botanik
mountain resort İsim
mountain railway
roller coaster
shoulder
mountain centre (center)

Çevresindeki arâziye göre büyük bir çıkıntı ... toprak veya kaya kütlesi
Kızgın demirle ... işâret, nişan