1. İsim, Kimya bor
 2. Kimya Boron elemanının simgesi.
 3. Müzik si notası.
  B flat: si bemol.
 4. Fizik manyetik endüksiyon.
 5. Elektrik-Elektronik süseptans.
sınıfın birincisi olmak Fiil
sınıfının birincisi olmak Fiil
Madencilik ve taş ocakçılığı (NACE kodu: B) İsim, Sanayi ve Zanaatler
a b
B'ye karşı
a b
A
a b
A'dan B'ye uçakla gitmek Fiil
a b
A'ya karşı B
a , b'ye a
yönetici sınıf
birinci mevki
A noktasından B noktasına gitmek Fiil
bir yerden bir yere gitmek Fiil
birinin ayağını yerden kesmek Fiil
sınıf atlamak Fiil
sanayi sınıfı
birşeyi oluruna bırakmak Fiil
orta sınıf ile yüksek sınıf arasındaki sınıf
zengin sınıf
kara cahil olmak; hiçbir şey bilmemek; elifi görünce mertek sanmak.
kalabalık sınıf
B Planı İsim
maaşlı sınıf
sanat okulu sınıfı
turist mevkii
tüccar sınıfı
W/B
waybill.
B-
bombardıman (uçağı): B-29 gibi.
anot bataryası.
İngilizce alfabenin ikinci harfi. İsim
B sesi:
baby, book, bed, rob sözcüklerinde olduğu gibi. İsim
baskı işlerinde B/b harfinin kalıbı. İsim
dizide ikinci. İsim
(okul veya üniversitede) iyi, ortanın üstünde. İsim
Fen Fakültesi veya Teknoloji bölümü mezunu.
Bachelor of Arts: Edebiyat fakültesi diploması.
British Academy.
British Association (for the Advancement of Science).
British Airways
Edebiyat ve Sosyal bilimler fakültesi mezunu.
= British Broadcasting Corporation.
Milâttan önce
(Before Christ).
British Columbia.
: Elektrik Mühendisliği derecesi/diploması.
(reçetelerde) günde iki defa. Eczacılık
= Bachelor of Library Science.
Bachelor of Medicine.
Bachelor of Music.
British Museum.
Bachelor of Mechanical Engineering.
Bachelor of Mining Engineering.
asal yapım-yıkım oranı: istirahat halindeki bir organizmanın aldığı oksijen ve yaydığı ısı miktarı.
basal metabolic rate
= Bachelor of Music.
Fen Fakültesi veya Teknoloji bölümü mezunu.
Bachelor of Scinece.
Bachelor of Surgery.
British Standard.
bullshit
: Fen Fakültesi mezunu.
= British thermal unit.
Blessed Virgin.
farewell.
= Blessed Virgin Mary.
bir sınıfa mensup olmak Fiil
Milletlerarası Yahudi Örgütü: Yahudilerin toplumsal, eğitimsel ve kültürel ilerlemesi gayesiyle 1843'te N. York'ta kurulmuş örgüt.
A ile B arasındaki ilişki bağlamında
A veya B'yi seçmek Fiil
A veya B'den birini seçmek Fiil
A ile B arasında tercih yapmak Fiil
taşıta teslim.
: gemide teslim.
f.o.b. varış yeri
f.o.b. taşıt aracı
ortak arasında ortak girişim
quarterback.
= right halfback (futbol).
= tuberculosis.
warehouse book.
waters ballast.
westbound.
... adı altında faaliyet gösteren Sıfat, İşletme
= Great Britain.
= Knight/Dame Grand Cross of the British Empire.
= Grand Cross of Bath.
= His/Her Britannic Majesty.
B planı olmak Fiil
= Intercontinental Ballistic Missile: kıtalar arası roket. Menzili en az 8000 km.
: orta menzilli güdümlü mermi.
= Knight Commander of the British Empire.
= Knight Commander (of the order) of Bath.
: (Sovyetler Birliğinde 1954'te kurulan) Devlet Güvenlik Komitesi [

Komityet Gosudarstvyenoj Byezopasnosti
].
= Bachelor of Letters /Litterature.
= Bachelor of Medicine.
= Master of Business Administration.
: iyice dikkat et.
New Brunswick.
Officer (of the Order) of the British Empire.
Officer of the British Empire.
: posta kutusu (= P.K.)
Bachelor of Science.
South Britain.
(küfür) köpoğlu köpek, orospu dölü (
son of a bitch'in kısaltılmışı).
=
Bachelor of (Sacred) Theology: İlâhiyat Fakültesi Mezunu.
= Bachelor of Science.
waybill.
örneğin, meselâ.
 1. ascender
 2. great go (cambridge)
 3. inaugural address
 4. riboflavin(e)
 5. thiamin(e)
 6. boron carbide
 7. Cameroon
Mining and quarrying (NACE code: B) İsim, Sanayi ve Zanaatler
latent partner
great white father
first world
retired partner
past partner
(Br) working partner
inactive partner
ostensible partner
surviving partner
(Br) working partner
special partner
nominal partner
limited partner
responsible partner
general partner
(Br) subordinate partner
incoming partner
Plan B İsim
to have a "Plan B" Fiil
a a- s
chief partner
A versus B
as between A and B Zarf, Hukuk
to choose between A and B Fiil
f.o.b. shipping point
f.o.b. destination point
to choose between A and B Fiil
to get from A to B Fiil
to choose between A and B Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Latin asıllı ... ikinci harfi
 2. Bor elementinin sembolü