daring

 1. cür'et, cesaret, gözüpeklik, yiğitlik.
  a person/an action of great daring.
 2. cesur, cür'etkâr, atılgan, gözüpek, yiğit, atak.
  a daring person/action. a daring effort to save the city. a daring crime.
 3. görülmemiş(lik), işitilmemiş(lik).
  a daring idea/plan. a plan of great daring.
 4. şaşırtıcı(lık), iğrenç(lik), tiksindirici(lik).
  a daring film. a sex film of great daring.