deadline

  1. Noun son gün, vade, bir işin bitirilmesi gereken son gün/saat/an, teslim/ikmal süresinin sonu.
    I hope we
    can finish this before the deadline.
  2. Noun yasak bölge sınırı, geçilmesi yasak olan çizgi/sınır.
son tarihin ertelenmesi
son tarihin ertelemesi
idam günü
bitmesi gereken zamanda bitirmek Verb
zamanında bitirmek Verb
bitiş tarihine yetişmek Verb
bitiş tarihine yetiştirmek Verb
vadesinde ödemek Verb
(US) vadesine riayet etmek Verb
ödeme vadesi Noun, Commerce
(US) (gazete) ilanların son kabul saati
vergi vadesi Noun
ödeme günü
ihale tekliflerinin sunulması için son tarih
(US) vade tarihini bozan
tamirdeki taşıt aracı
kullanılarak götürülemeyecek kadar tamir gerektiren araba