1. İsim son gün, vade, bir işin bitirilmesi gereken son gün/saat/an, teslim/ikmal süresinin sonu.
    I hope we
    can finish this before the deadline.
  2. İsim yasak bölge sınırı, geçilmesi yasak olan çizgi/sınır.
son tarihin ertelenmesi
son tarihin ertelemesi
idam günü
bitmesi gereken zamanda bitirmek Fiil
zamanında bitirmek Fiil
bitiş tarihine yetişmek Fiil
bitiş tarihine yetiştirmek Fiil
vadesinde ödemek Fiil
(US) vadesine riayet etmek Fiil
ödeme vadesi İsim, Ticaret
(US) (gazete) ilanların son kabul saati
vergi vadesi İsim
ödeme günü
ihale tekliflerinin sunulması için son tarih
(US) vade tarihini bozan
tamirdeki taşıt aracı
kullanılarak götürülemeyecek kadar tamir gerektiren araba