death house

  1. Noun ölüm hücresi/koğuşu: idam mahkûmlarının konulduğu hapishane odası.