declare someone legally death

  1. Verb birini kanunen ölü ilan etmek