demand pull

  1. sanayide arzdan daha çok talep olması
talep artması karşısında alınan önlemler Noun
talep artışı ile ilgili (fiyat yükselmesi). cost push
talep cazibesi Noun