dire

  1. Adjective korkunç, müthiş, dehşetli, şiddetli, amansız.
    a dire calamity. a dire flood. a dire enemy.
  2. Adjective uğursuz, meş'um.
    a dire prediction/forecast.
  3. Adjective acele, müstacel, ivedi.
tanığın kendi yetkisi çerçevesinde doğru söyleyeceğine dair ettiği yemin.
yeterliğini tespit için tanığın veya jüri üyesinin ilk sorgusu.
kati zaruret
şiddetli ihtiyaç
korkunç yoksulluk
intikam melekleri Noun
zor günler Noun
büyük yoksulluk içinde olmak Verb
büyük yoksulluk içinde yaşamak Verb