dismissal of a criminal case

  1. bir ceza davasının reddi