domestic bill

  1. (US) keşide edildiği şartlar altında ödenmesi gereken senet
  2. (US) keşide edildiği halde ödenmesi gereken senet
  3. (Br) keşide edildiği ülkede ödenmesi gereken senet
  4. keşide edildiği şartlar altında ödenmesi gereken senet
  5. keşide edildiği ülkede ödenmesi gereken senet