drawn bill

  1. (Br) keşideci tarafından
  2. müzakere üzerine ciro edilerek dış ülkedeki bir bankanın Londra'daki şubesine transfer edilen yabancı menşeli bir senet
  3. İngiltere'de keşideci tarafından müzakere sonucu (ciro edildikten sonra) yabancı bir bankanın Londra
    şubesine transfer edilen yabancı senet
vadeli kambiyo senedi
ticari senetler Noun
birine keşide edilen senet
üç suret olarak hazırlanmış yük senedi