early-bird

  1. sabah erken kalkan kişi
reklam fiyatı
erken kalkan.
The early bird catches the worm: Erken kalkanın nasibi bol olur.
erkenci, erken kalkan/davranan/gelen kimse. Noun
Avrupa ile ABD arasında telefon/TV haberleşmesi sağlayan uydu. Noun
sabahçı
erken kalkan