eddy

  1. Noun, Environment-Ecology girdap
  2. Noun burgaç (akımı), girdap, su çevrisi.
  3. Noun rüzgâr/toz/dumanın girdap gibi dönmesi.
  4. Noun burgaçla(n)mak, girdap yapmak, girdap gibi dön(dür)mek/dönerek gitmek.
hava girdabı
burgaç akımı.
eddy current loss: burgaç akımı yitiği/kaybı.