edge tool

  1. Noun keski, kesecek alet, keskin ağızlı alet.