efficiently

  1. yetenekli bir şekilde, uzmanca, muktedirane, etkin/müessir/verimli bir şekilde.
iyi yönetilen şirket