expired cost

  1. itfa olunan giderler
  2. gider
  3. dönemin satış hâsılatına uygulanmış maliyet