exploitation of a coal mine

  1. bir kömür ocağının işletilmesi