extraterritoriality

  1. Noun, Competition Law bir ülkenin milli hukuk kurallarının ülke dışında uygulanması
  2. Noun bulunduğu ülke yasalarından bağışıklık/muafiyet: bulunduğu ülke yasa ve mahkemelerine uymak zorunda olmama
    (yabancı diplomatlara uygulanan milletlerarası anlaşma).
  3. Noun bir devletin yabancı ülkelerdeki uyruklarına uyguladığı yasalar.
ülkedışılık Noun, International Law