extra-territoriality

  1. Noun, International Law ülkedışılık
bulunduğu ülke yasalarından bağışıklık/muafiyet: bulunduğu ülke yasa ve mahkemelerine uymak zorunda olmama
(yabancı diplomatlara uygulanan milletlerarası anlaşma).
Noun
bir devletin yabancı ülkelerdeki uyruklarına uyguladığı yasalar. Noun
bir ülkenin milli hukuk kurallarının ülke dışında uygulanması Noun, Competition Law