fair return

  1. uygun kazanç
makul bir kâr getirmek Verb
iyi kâr bırakmak Verb
bir yatırımdan elde edilen uygun kazanç
bir kamu şirketinin (elektrik , su idaresi , vs) hükümet yetkililerince önceden saptanmış olan kâr seviyesi Noun