fall in one's duty

  1. Verb görevleri arasında olmak