far eastern

  1. Uzakdoğu'ya ait
Uzakdoğu muhabiri
Uzakdoğu politikası Noun
Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu Ülkeleri Dairesi Noun, Organizations