fear for one's livelihood

  1. Verb geçimini sağlayamamaktan endişe etmek
  2. Verb geçiminısağlayamamaktan endişe etmek