fell

 1. Verb (bkz: fall ) (pt).
 2. Transitive Verb kesmek, (kesip) devirmek, (vurup) düşürmek, (yere) yıkmak/indirmek, mahvetmek.
  to fell a tree/a deer.
  One blow felled him to the ground.
 3. Transitive Verb (terzilikte) kumaşı kırmalı dikmek.
 4. Noun bir mevsimde kesilen tomruğun tümü.
 5. Noun kırmalı dikiş.
 6. Noun post, deri, pösteki.
 7. Noun karmakarışık saç/tüy.
 8. Noun otlak, mer'a, kır, ağaçsız/çıplak tepe.
 9. Adjective zalim, korkunç, vahşi, insafsız, acımasız, merhametsiz.
  a fell blow.
 10. Adjective öldürücü, mahvedici.
  fell poison/disease.
savurmak Verb
bir hamlede, bir çırpıda.
bir hamlede, bir çırpıda.
All our problems solved in one fell swoop: Sorunlarımız bir çırpıda çözülüverdi.