financial hardship

  1. mali güçlükler
mali güçlük çekmek Verb