firework

  1. Noun
    fireworks: donanma fişeği, havaî fişek.
havai fişek gösterisi
donanma fişekleri gösterisi