flabbergast

  1. Transitive Verb şaşırtmak, hayrette bırakmak, hayrete düşürmek, hayret ettirmek.