flabbergast

  1. Geçişli Fiil şaşırtmak, hayrette bırakmak, hayrete düşürmek, hayret ettirmek.