forage in one's pockets

  1. Verb ceplerinin içini dışarı çıkarmak