frame an estimate

  1. Verb bir tahminde bulunmak