frame-up

  1. Noun iftira, karacılık, yalan yere suç yükleme, (birisine) suç atma/yamama, kumpas, suçsuz bir kimseyi suçlu
    göstermek için kurnazca düzenlenmiş plan.
  2. Noun hileli düzen, (bir yarışma vb.'de istenen sonucu sağlamak için yapılan) sahtekârlık, dolap, düzen, tertip.
tertip etmek Verb
komplo
oyuna getirme
yalan yere suç yüklemek Verb
kurmak Verb
mükemmelleştirmek Verb
karaçalma
komplo
desise
danışıklı dövüş
hile