free born

  1. köle olarak doğmamış
  2. serbest doğmuş
hür doğmuş, doğuştan hür/özgür (esir/köle olmayan). Adjective
hür doğanlara/özgürlere ait. Adjective