freeze frame

  1. Noun görüntü dondurma: hareketsiz/dondurulmuş görüntü/resim. aynı resmi üstüste birçok defalar çekerek sinemada/TV
    de hareketi durmuş/donmuş gibi gösterme sanatı.
görüntüyü dondurmak.
donuk-görüntü.
freeze-frame effect: donuk-görüntü etkisi.