furlough

  1. sıla izni: ABD ordusunda yılda bir aylık izin.
    go on furlough: sılaya gitmek.
  2. (demiryolu işçilerini geçici/sürekli olarak) işten çıkarma, işine son verme.
  3. (askere) izin vermek.
  4. (demiryolu işçisini) işten çıkarmak, işine son vermek.
izinle memleketine gitmek Verb
bir aylık izin almak Verb
izinli
altı aylık izin
izin yardımı
(US) izin belgesi
(US) izin kâğıdı
bir memura izin vermek Verb
üç yılda bir izne çıkmak Verb