1. sıla izni: ABD ordusunda yılda bir aylık izin.
    go on furlough: sılaya gitmek.
  2. (demiryolu işçilerini geçici/sürekli olarak) işten çıkarma, işine son verme.
  3. (askere) izin vermek.
  4. (demiryolu işçisini) işten çıkarmak, işine son vermek.
izinle memleketine gitmek Fiil
bir aylık izin almak Fiil
izinli
altı aylık izin
izin yardımı
(US) izin belgesi
(US) izin kâğıdı
bir memura izin vermek Fiil
üç yılda bir izne çıkmak Fiil