gains

  1. kazanç, kâr.
ticari kâr
sermaye kazançları Noun
sözleşme sonucu elde edilecek kazançlar Noun
kârın artması
dolandırıcılıktan elde edilen kazanç
yolsuz/gayrı meşru/gayrı kanunî kazançlar.
ilerleme kaydetmek Verb
gelişme kaydetmek Verb
mesafe katetmek Verb
maddi kazançlar Noun
memleket dışında sağlanan kazançlar Noun
kazançları kaydetmek Verb
büyük kazanç sağlamak Verb
siyasal kazançlar elde etmek Verb
kazanç sağlamak Verb
küçük kazançlar elde etmek Verb
satış kazançları Noun
kısa vadeli sermaye kazançları Noun
kısa vadeli kazançlar Noun
(borsa) küçük kazançlar kaydetmek Verb
yasak kazanç
büyük çapta kazanç
sermaye kazançları vergisi
vergi gelirindeki artış
ilhak edilen toprak parçaları Noun
ilhak edilen toprak parçası Noun
(borsa) yüksek kazanç
sermaye kazançları transferi
sermaye kazançlarının vergilendirilmesi
tesis malları satışından elde edilen gelir
uzmanlıktan elde edilen kazançlar Noun
aktiflerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançlar Noun
ticaret bilançosu geliri
kaçırılan kazançlar Noun
sermaye kazançları vergisinden müstesna varlıklar Noun
hesaplanması
sermaye kazançları hesabı
sermaye kazançları ve zararları Noun
sermaye kazançları hesabı
(borsada) sermaye kazançları dağıtımı
sermaye kazançları vergisi
gelir vergisinde
sermaye kazançlarından kesilecek vergiye ilişkin kararname
sermaye kazançları vergisi
sermaye geliri vergisi
sermaye geliri vergisi (bir sermaye aktifinin çoğunluk bir hissenin satışından elde edilen kârından alınan vergi
noksanlık ve fire tutanağı