game plan

  1. Noun kalkınma plânı: ekonomik bir amaca ulaşmak için dikkatle hazırlanmış plân.
oyun planı
bir dizi aşama ile hedefe ulaşma stratejisi