generation

 1. Noun, Biology nesil (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. Noun nesil, kuşak.
  The postwar generation: Savaş sonrası kuşağı.
  The picture showed 4 generations:
  great-grandmother, grandmother, mother and baby.
  the rising generation: yetişen/genç kuşak.
  the young generation: genç kuşak, yeni nesil.
 3. Noun ortalama nesil ömrü.
 4. Noun doğuş, doğuruş, zürriyet.
 5. Noun soy.
 6. Noun çağdaş kişiler.
 7. Noun batın.
 8. Noun tenasül, zürriyet meydana getirme.
 9. Noun üretim, istihsal.
  Falling water may be used for the generation of electricity.
 10. Noun, Biology üreme.
  the asexual generation of a fern.
 11. Noun, Mathematics çizim, doğurma: bir geometrik şeklin başkasını çizmesi/doğurması.
 12. Noun, Physics zincirleme reaksiyon esnasında husule gelen farklı çekirdek kümelerinden herbiri.
 13. Noun teknolojik gelişme kademelerinden herbiri.
  The third generation of rocket missiles. Second generation computers.
Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı (NACE kodu: 35.1) Noun, Trades-Professions
yılgın nesil: İkinci Dünya Savaşından sonra türeyen, batı kültürüne/törelerine yüz çevirmiş kuşak. Noun
öğrenciler kuşağı
gelecek nesil
gelecek kuşak
elektrik üretimi Noun
sermaye oluşturma
gaz üretme
kayıp/kaybolmuş nesil: Noun
Dünya Savaşının bitiminde olgunluk çağına gelen, kültürel ve duygusal kararlılıktan yoksun nesil. Noun
bu nesle mensup Amerikan yazarlarından bir grup:
E. Hemingway, Fitzgerald, Dos Passos vb. Noun
ilk amacın kişinin kendini tatmin etmesi olduğunu belirten medya sözcüğü
bencil kuşak
yeni kuşak
yeni nesil
yetişen yeni kuşak
elektrik üretimi Noun
yetişen gençlik
yeni yetişen kuşak
kuşaklar çatışması
nesillerarası uyuşmazlık: aile ile çocuklar arasındaki görüş farkından doğan anlaşmazlık.
kütük numarası
elektrik üretimi
nesiller arası süre (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
kuşaktan kuşağa Adverb
kuşaktan kuşağa Adverb
kuşaktan kuşağa Adverb
kurulu güç Noun
ikinci kuşak bilgisayar
ikinci kuşak bilgisayar (imalatında tüp kullanılmayan , entegre devreli bilgisayar
ikinci kuşak ürün (piyasada mevcut olan bir ürünün geliştirilmiş olanı
ikinci kuşak ürünü
üçüncü kuşak bilgisayar (yapımında vakumlu tüplerin yerine mikro-devrelerin kullanıldığı bilgisayar
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Noun, Organizations