1. İsim, Biyoloji nesil (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. İsim nesil, kuşak.
  The postwar generation: Savaş sonrası kuşağı.
  The picture showed 4 generations:
  great-grandmother, grandmother, mother and baby.
  the rising generation: yetişen/genç kuşak.
  the young generation: genç kuşak, yeni nesil.
 3. İsim ortalama nesil ömrü.
 4. İsim doğuş, doğuruş, zürriyet.
 5. İsim soy.
 6. İsim çağdaş kişiler.
 7. İsim batın.
 8. İsim tenasül, zürriyet meydana getirme.
 9. İsim üretim, istihsal.
  Falling water may be used for the generation of electricity.
 10. İsim, Biyoloji üreme.
  the asexual generation of a fern.
 11. İsim, Matematik çizim, doğurma: bir geometrik şeklin başkasını çizmesi/doğurması.
 12. İsim, Fizik zincirleme reaksiyon esnasında husule gelen farklı çekirdek kümelerinden herbiri.
 13. İsim teknolojik gelişme kademelerinden herbiri.
  The third generation of rocket missiles. Second generation computers.
Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı (NACE kodu: 35.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
yılgın nesil: İkinci Dünya Savaşından sonra türeyen, batı kültürüne/törelerine yüz çevirmiş kuşak. İsim
öğrenciler kuşağı
gelecek nesil
gelecek kuşak
elektrik üretimi İsim
sermaye oluşturma
gaz üretme
kayıp/kaybolmuş nesil: İsim
Dünya Savaşının bitiminde olgunluk çağına gelen, kültürel ve duygusal kararlılıktan yoksun nesil. İsim
bu nesle mensup Amerikan yazarlarından bir grup:
E. Hemingway, Fitzgerald, Dos Passos vb. İsim
ilk amacın kişinin kendini tatmin etmesi olduğunu belirten medya sözcüğü
bencil kuşak
yeni kuşak
yeni nesil
yetişen yeni kuşak
elektrik üretimi İsim
yetişen gençlik
yeni yetişen kuşak
kuşaklar çatışması
nesillerarası uyuşmazlık: aile ile çocuklar arasındaki görüş farkından doğan anlaşmazlık.
kütük numarası
elektrik üretimi
nesiller arası süre (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
kuşaktan kuşağa Zarf
kuşaktan kuşağa Zarf
kuşaktan kuşağa Zarf
kurulu güç İsim
ikinci kuşak bilgisayar
ikinci kuşak bilgisayar (imalatında tüp kullanılmayan , entegre devreli bilgisayar
ikinci kuşak ürün (piyasada mevcut olan bir ürünün geliştirilmiş olanı
ikinci kuşak ürünü
üçüncü kuşak bilgisayar (yapımında vakumlu tüplerin yerine mikro-devrelerin kullanıldığı bilgisayar
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri