get about

  1. (a) dolaşmak, hareket etmek, gidip gelmek, seyahat etmek.
    She gets about a lot, working for an international
    company.
    (invalid) be able to get about: (hasta) yataktan kalkıp dolaşabilmek. (b) (haber, dedikodu vb.) yayılmak, şayi olmak, her tarafta duyulmak, (c) toplumsal faaliyetlerde bulunmak, herkesin yardımına koşuşmak.
gezinmek.
çok yolculuk etmek Verb
bir şey karşısında mest olmak Verb
önemsiz şeyler için telaş etmek Verb
şüphelenmek Verb