gibberish

  1. Noun abuksabuk söz, çabuk çabuk söylenen anlaşılmaz söz.
    The gibberish of monkeys.
  2. Noun anlaşılması zor /karışık/muğlâk/teknik deyimlerle dolu söz/yazı.